Natječaji

Postupak nabave usluga ispitivanja, izrade algoritma te prijenosa znanja Evidencijski broj: 2020/10/001

Nabava testnih alata, naprava i kompleta - Evidencijski broj: 2019/07/002

Nabava roba, komponenti i prototipova - Evidencijski broj: 2019/07/001

Nabava roba, komponenti i prototipova - Evidencijski broj: 2019/06/001

Nabava roba, komponenti i prototipova - Evidencijski broj: 2019/04/001

Postupak nabave usluga licenci - Evidencijski broj: 2019/03/001

Postupak nabave usluga vođenja projekta te izrade studije izvedivosti - Evidencijski broj: 2018/07/001

Postupak nabave usluga istraživanja

X