Nabava testnih alata, naprava i kompleta Evidencijski broj: 2019/07/002

Audio-Video Trend d.o.o.

profesionalna komunikacija

Ćire Truhelke | 41 10 000 Zagreb | Hrvatska | tel. 01 3837 585 | fax. 01 3837 578
Zagrebačka banka d.d – HR0523600001102301296 | OIB: 63786838321
E-mail. info@avt.hr | www.avt.hr

Obavijest o nabavi

PREDMET: Postupak nabave testnih alata, naprava i kompleta

Evidencijski broj: 2019/07/002

Naziv projekta: Istraživanje, razvoj i izrada prototipa termovizijske kamere

Naziv naručitelja: AUDIO-VIDEO TREND d.o.o., Ćire Truhelke 41, Poslovna jedinica 1, Utinjska 37, 10 000 Zagreb

OIB naručitelja: 63786838321

Osoba za kontakt: Ivica Mijić

Lokacija: Zagreb, Hrvatska

Kontakt telefon: +385 (0)1 3837 585

Email: ivica@avt.hr

Web: www.avt.hr/natjecaji

Vrsta nabave: Roba

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne

Broj ugovora: KK.01.2.1.01.0074

Datum objave: 16.07.2019.

Rok za dostavu ponuda: 16.08.2019. do 14:30 sati

Kratak opis nabave:

Sukladno Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ (Ref. oznaka: KK.01.2.1.01.) i Prilogu 4. Natječajne dokumentacije „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“, AUDIO- VIDEO TREND d.o.o., Ćire Truhelke 41, 10 000 Zagreb, provodi postupak nabave testnih alata, naprava i kompleta što uključuje:

  • Grupa 1: Alati, testni (certifikacijski) kompleti (alati, polimeri)
  • Grupa 2: Alati, testni (certifikacijski) kompleti (alati,guma)
  • Grupa 3: Naprave, testne; kompleti
  • Grupa 4: Alati, testni (certifikacijski) kompleti (alati, komadi)

Priloženi dokumenti:

Obavijest o nabavi
Obavijest o nabavi
Dokumentacija za nadmetanje
Dokumentacija za nadmetanje
X