Postupak nabave usluga ispitivanja, izrade algoritma te prijenosa znanja Evidencijski broj: 2020/10/001

Audio-Video Trend d.o.o.

profesionalna komunikacija

Ćire Truhelke | 41 10 000 Zagreb | Hrvatska | tel. 01 3837 585 | fax. 01 3837 578
Zagrebačka banka d.d – HR0523600001102301296 | OIB: 63786838321
E-mail. info@avt.hr | www.avt.hr

Obavijest o nabavi

NAZIV NABAVE: Nabava usluga ispitivanja, izrade algoritma te prijenosa znanja

Evidencijski broj: 2020/10/001

Naziv projekta: Istraživanje, razvoj i izrada prototipa termovizijske kamere

Naziv poziva: Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koje proizlaze iz aktivnost istraživanja i razvoja

Naziv naručitelja: AUDIO-VIDEO TREND d.o.o., Ćire Truhelke 41, Poslovna jedinica 1, Utinjska 37, 10 000 Zagreb

OIB naručitelja: 63786838321

Osoba za kontakt: Ivica Mijić

Lokacija: Zagreb, Hrvatska

Kontakt telefon: +385 (0)1 3837 585

Email: ivica@avt.hr

Web: www.avt.hr/natjecaji

Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne

Broj ugovora: KK.01.2.1.01.0074

Mjesto objave: www.strukturnifondovi.hr

Datum objave: 07.10.2020.

Rok za dostavu ponuda: 21.10.2020. do 13:00 sati

Kratak opis nabave:

Sukladno Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ (Ref. oznaka: KK.01.2.1.01.) i Prilogu 3. „Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike Zakona o javnoj nabavi“, AUDIO- VIDEO TREND d.o.o., Ćire Truhelke 41, 10 000 Zagreb, provodi postupak nabave usluga ispitivanja, izrade algoritma te prijenosa znanja što uključuje:

  • Grupa 1: Izrada algoritma sigurne komunikacije u ethernet okruženju
  • Grupa 2: Pregled, analiza i ispravljanje potencijalnih anomalija u programu
  • Grupa 3: Usavršavanje u područjima prijenosa znanja
  • Grupa 4: Klimomehanička ispitivanja
  • Grupa 5: Usluge prijenosa znanja
  • Grupa 6: Usluge ispitivanja

Priloženi dokumenti:

OBAVIJEST O NABAVI
OBAVIJEST O NABAVI
POZIV NA DOSTAVU PONUDA
POZIV NA DOSTAVU PONUDA
PRILOG 1 – TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
PRILOG 1 – TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
PRILOG 2 – PONUDBENI LIST
PRILOG 2 – PONUDBENI LIST
PRILOG 3 – TROŠKOVNIK
PRILOG 3 – TROŠKOVNIK
PRILOG 4 – IZJAVA PONUDITELJA
PRILOG 4 – IZJAVA PONUDITELJA
Odluka o poništenju dijela postupka nabave
Odluka o poništenju dijela postupka nabave
Odluka o odabiru ponude - Grupa 1 i Grupa 2
Odluka o odabiru ponude - Grupa 1 i Grupa 2
Odluka o odabiru ponude - Grupa 4 i Grupa 6
Odluka o odabiru ponude - Grupa 4 i Grupa 6
X