Dinamika provođenja projekta E-impuls – Završetak razdoblja provedbe projekta

Dana 06.11.2018. je završilo razdoblje provedbe projekta „Proširenje kapaciteta za proizvodnju ručnog termovizijskog uređaja“ (KK.03.2.1.06.1893) nakon 12 mjeseci od početka, tj. 06.11.2017.

U sklopu projekta su ostvarene sljedeće aktivnosti:

  • 500 radnih sati djelatnika investirano u proširenje kapaciteta i proizvodnju alata
  • Usvojena znanja za potrebe konstrukcije razrade i izrade tehničke dokumentacije proizvoda za proizvodnju u tehnologiji izrade dodavanjem materijala
  • Nabavljeni alati za izradu 3 vrste pozicija
  • Izrađeno 200 brošura
  • Izrađeno 4.000 letaka
  • Izrađeno 20 jumbo plakata
  • Izrađena 2 pop-up zida
  • Angažiran eksterni stručnjak za upravljanje projektom i administraciju
X