Dinamika provođenja projekta E-impuls – Ugovorene usluge promidžbe i vidljivosti

Ugovorena je usluga izrade kataloga/brošura, letaka, jumbo plakata te pop-up zidova u sklopu projekta „Proširenje kapaciteta za proizvodnju ručnog termovizijskog uređaja“ (KK.03.2.1.06.1893).

X