Dinamika provođenja projekta E-impuls – Ugovorena usluga izrade alata za izradu pozicija

U sklopu projekta „Proširenje kapaciteta za proizvodnju ručnog termovizijskog uređaja“ (KK.03.2.1.06.1893) je ugovorena usluga za nabavu alata za izradu pozicija „Kućište baterijskog paketa“, „Poklopac baterijskog paketa“ te „Brave baterijskog paketa“.

Alati su potrebni za serijsku proizvodnju dijela uređaja tehnologijom injekcijskog brizganja polimera (plastike).

X