Proizvodi

CT-DECT GATECOM CASE

“Veliki brat” CT-DECT GateCom Compact-a je komunikacijsko sučelje za komunikaciju između pilota i osoblja na tlu.

Služi kao bazna stanica za komunikacijsku mrežu, a može u grupu povezati do osam osoba.

Kategorija:
X