Proizvodi

CT-CLIPCOM

Kad zvuk okoline – npr. na terenu – premaši dozvoljeni nivo i time komunikacija postane skoro nemoguća, normalno je da korisnici žele komunikacijski sustav s mogućnošću zaštite sluha.

CT-ClipCom nudi obje mogućnosti.

Omogućuje besprijekornu komunikaciju, sukladan je s EU direktivom EN 352-2:2002 i može se koristiti kao osobna zaštitna oprema.

X