Proizvodi

KOMUNIKACIJSKI SUSTAVI ZA ZAŠTITNA ODIJELA

Svaki sustav je opremljen sa vratnim mikrofonom i govornim mikrofonom. Korisnik jednostavno može prebaciti korištenje sa jednog na drugi mikrofon.

Opis

Njemački savezni ured za obrambenu tehnologiju i nabavu (Bundesamt fur Wehrtechnik und Beschaffung) naručio je za NBC Savezni zaštitni odjel više od 250 CeoTronics-ovih komunikacijskih sustava spremnih za vezu sa radio stanicama. Svaki sustav je opremljen sa vratnim mikrofonom i govornim mikrofonom. Korisnik jednostavno može prebaciti korištenje sa jednog na drugi mikrofon. Ovi sustavi su savršeni za zaštitna odjela koja pokrivaju cjelo tijelo. Velika i prilagođena veličina PTT prekidača, koji se koristi za rad dodane radio jedinice,omogućuje da se lako koristi ispod zaštitnog odijela.

X