Proizvodi

CT-WIRECOM “DIGITAL”

Ako je glavni prioreitet pouzdanost komunikacije i mogućnost kontaktiranja svih sudionika, onda je teža alternativa žičani komunikacijski sustav. Sa CT-DECT WireCom digitalnim žičanim komunikacijskim sustavom sada ulazi u „digitalnu eru“ CeoTronicsa.

Opis

Ako je glavni prioreitet pouzdanost komunikacije i mogućnost kontaktiranja svih sudionika, onda je teža alternativa žičani komunikacijski sustav. Sa CT-DECT WireCom digitalnim žičanim komunikacijskim sustavom sada ulazite u „digitalnu eru“ CeoTronicsa. Upotrebom digitalne tehnologije sada više nije potrebno da individualni korisnici prilagode glasnoću kada se drugi korisnici spoje na sustava, ovo se sad odvija potpuno automatski, kontrolirano procesorom. Uređaj omogućava da do 20 korisnika ostane u stalnoj uzajamnoj komunikacji povezanoj sa visoko kvalitetnim glasovnim prijenosom i do oko 110 dB(A) ambijentalne buke. Budući da sve CT slušalice imaju CT-DNR (digitalno smanjenje buke), pozadinska buka je digitalno potisnuta.

Tradicionalno, CT-WireCom sustavi korišteni su uglavnom u elektranama i pri praćenju vlakova za polaganje tračnica gdje su sada analogne slušalice uspješno zamijenjene digitalnim slušalicama.
Osim toga tu je i mogućnost uključenja pokretnih korsnika u CT-WireCom digitalni komunikacijski sistem, ako je potrebno. Danas je već moguće spojiti posebne CD-DECT Multi-je u mnoge vlakove za polaganje tračnica jednostavno priključenjem u postojeći CT-WireCom. Na primjer, moguće je, bez dodatnih troškova, uključiti četiri pokretna korsnika koji su u full duplex komunikacijskom sistemu povezanom sa CT-DECT Multi. Za hibridni sustav (Žičani/bežični) u CT-DECT integraciji znaći povećanu fleksibilnost u radu za sve pokretne korsnike – čak i sa CT-WireCom Digital.

X